Volný pohyb

Informace o pravidlech přechodně upravujících volný pohyb pracovníků z nových členských států, do nich a mezi nimi

Evropská komise:

V členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) 1 je volný pohyb pracovníků základním právem, které umožňuje státním příslušníkům jedné země EHP pracovat v jiné zemi EHP za stejných podmínek, jaké mají občané tohoto členského státu.

Během přechodného období o délce až 7 let od vstupu Chorvatska do EU (1. července 2013) lze na volný pohyb pracovníků z nebo do tohoto státu uplatňovat některá omezení.

Při výběru země z níže uvedeného seznamu zjistíte, jaká pravidla platí v této zemi, pokud jde o uchazeče o zaměstnání z jiných členských států.


Potřebujete pomoci?  
Potřebujete pomoci?