Arbets- och levnadsvillkor

Print this page

Norge

Regler om fri rörlighet för arbetstagare

En av Europeiska unionens mest omhuldade principer är den fria rörligheten för arbetstagare – en rättighet som är inskriven i EU-fördraget.
 
Alla EU-medborgare har rätt att bosätta sig, arbeta, söka arbete och pensionera sig i alla EU:s 27 medlemsstater. EU:s bestämmelser om den fria rörligheten för arbetstagare gäller även de länder som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. Island, Liechtenstein och Norge.
 
Icke-diskriminering och likabehandling
Inget EU-land har rätt att neka EU-medborgare tillträde till arbetsmarknaden på grund av deras nationalitet.
 
Dessutom ska alla EU-medborgare behandlas lika när de söker arbete i ett annat medlemsland. Gränsarbetare, dvs. EU-medborgare som bor i ett medlemsland och arbetar i ett annat, ska också behandlas på samma sätt som landets egna medborgare.
 
Personer som flyttar till ett annat EU-land på grund av arbete ska veta att deras familjemedlemmar har samma rätt till utbildning och social trygghet som medborgarna i värdlandet.
 
Arbeta i den offentliga sektorn
Arbeten inom den offentliga sektorn är i princip tillgängliga för alla EU-medborgare. Under vissa omständigheter kan EU-länderna emellertid reservera befattningar inom den offentliga sektorn för landets egna medborgare. Det är befattningar som inbegriper bevakning av statens intressen och begränsningarna ska bedömas från fall till fall.
 
Medborgare i andra EU-länder kan söka de flesta typer av arbeten inom den offentliga sektorn inom områden som utbildning, offentlig sjukvård och allmän säkerhet.
 
Övergångsåtgärder
När EU utvidgades 2004 och 2007 fick medlemsländerna möjlighet att införa övergångsåtgärder som begränsade den fria rörligheten för arbetstagare från de nya medlemsländerna.
 
Men nu går övergångsperioden mot sitt slut. De begränsningar som gällde arbetstagare från länder som gick med i EU 2004 slopades den 1 maj 2011. Vissa begränsningar för arbetstagare från Bulgarien och Rumänien som gick med i EU 2007 finns ännu kvar, men gäller bara till och med den 31 december 2013.
 
Fler förmåner
EU-medborgare som är arbetslösa och söker arbete har dessutom rätt att bo i ett annat EU-land under en viss period medan de söker arbete. De kan till och med få sitt arbetslöshetsunderstöd utbetalat i värdlandet. Inledningsvis kan detta ske under tre månader, men det är möjligt att få perioden förlängd till högst sex månader.
 
 
Socialförsäkringsrättigheter och utbildningskvalifikationer
EU-länderna arbetar för att uppnå ett ömsesidigt erkännande av utbildningskvalifikationer och en allt närmare samordning av de sociala trygghetssystemen så att det ska bli enklare att flytta utomlands för att arbeta.
 
Men det är ändå värt att ställa sig själv ett par frågor innan man bestämmer sig för att flytta till ett annat EU-land:
  • Kommer min utbildning och mina kvalifikationer att erkännas och förstås i ett annat medlemsland?
  • Kommer jag och min familj att ha rätt till motsvarande socialförsäkringsskydd och sociala trygghetsförmåner om vi flyttar?
 
Related topics
 
 

Senast redigerad den 02/2012

Är du nöjd med informationen på denna sida? Skicka feedback till oss!