Условия на живот и труд

Print this page

България


Преместване в друга държава

Какво трябва да не забравяте преди и след като се преместите в друга държава

 

Преди да посетят България, гражданите на другите страни членки на ЕС/ ЕИП е добре да се запознаят с условията за живот и работа в страната. Необходимо е да са подсигурили място, където ще отседнат. При установяване в България е необходимо да се има предвид, че страната все още не е включена в Европейската икономическа зона и валутата е български лев /1 лв.=1.95583 евро/. Във всички градове има банки и обменни бюра, където може да се обмени валута. 

Ако чужденецът е придружен от семейството си, в което има и учащи членове, е необходимо преди да тръгне за България да се запознае с необходимите документи, които ще са нужни за постъпване в българско учебно заведение и да си ги набави от компетентните институции в страната, от която идва /виж раздела „Намиране на училище”/. 

Ако гражданинът на друга държава членка желае да се премести в България заедно с домашен любимец, то животното трябва да притежава индивидуален паспорт европейски образец, в който са посочени идентификационния номер /електронен микрочип/, отличителните белези, името и адреса на собственика и извършени ваксинации и обезпаразитявания

При желание от страна на чужденеца да работи в България и в случай, че при пристигането си в страната все още няма сключен трудов договор, той може да се регистрира лично в Дирекция “Бюрото по труда” /ДБТ/ в населеното място, където е адресната му регистрация (виж раздела „Как да си намерим работа”).

При възникване на здравословен проблем, за да се ползват безплатно услугите на здравните заведения в страната е необходимо преди заминаването си, чужденецът да се снабди с европейска здравноосигурителна карта. В противен случай разходите за съответното лечение следва да бъдат заплатени и ще бъдат възстановени след депозиране на молба за изплащане като възстановяването на средствата се извършва от държавата, в която чужденецът е осигурен. 

Ако лицето желае да се наблюдава и лекува при личен лекар, е необходимо да попълни формуляр за избор на личен лекар, който може да се получи от националната здравна осигурителна каса в съответния град. За получаване на такъв формуляр се изисква да има личен номер на чужденец /ЛНЧ - получава се от дирекция „Миграция” на Министерство на вътрешните работи/. С този формуляр лицето отива при лекаря, който е избрал.

В случай, че лицето желае да работи в страната като самонаето лице /търговец, свободна професия, занаятчия, земеделски производител и т.н./ задължително е предварителното запознаване с изискванията за регистрация в Национална агенция по приходите /НАП/, Регистър БУЛСТАТ и съответната камара (виж повече в раздел „Собствен бизнес”). 

 

Последна редакция на текста на: 04/2020

Доволни ли сте от информацията, представена на тази страница?