Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

Print this page

Κύπρος


Εύρεση εργασίας

Πώς να αναζητήσετε εργασία

 

Ο καλύτερος τρόπος εξεύρεσης εργασίας πριν την μετάβαση σου στην Κύπρο είναι μέσω της Διαδικτυακής πύλης του EURES.

 

Εάν βρίσκεσαι στην Κύπρο και αναζητάς εργασία μπορείς να επισκεφθείς τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (τα οποία υπάγονται στο Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) για εγγραφή, πληροφόρηση, καθοδήγηση ακόμα και τοποθέτηση σε συγκεκριμένες εργασίες. Θα χρειαστείς κατά την πρώτη επίσκεψη σου το διαβατήριο ή την ταυτότητα σου. Δεν μπορείς να εγγραφείς ως άνεργος εάν δεν είσαι κάτοικος Κύπρου. Για εγγραφή σου ως άνεργος για αναζήτηση εργασίας μπορείς να επισκεφθείς τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας. Λευκωσία +357-22403000, Λεμεσός +357-25827320, Λάρνακα +357-24805312, και Πάφος +357-26821666 ή στα τοπικά Γραφεία Εργασίας Πόλη Χρυσοχούς +357-26821842, Ύψωνας +357-25826900, Λακατάμεια +357-22443717, Ελεύθερης Αμμοχώστου +357-23812052, Αραδίππου +357-24813295, Λατσιά +357-22815848 και Ανατολικής Λεμεσού +357-25814914.

 

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, από τις 17/03/2020 η διαδικασία για τις νέες εγγραφές ανέργων, καθώς και οι τερματισμοί εγγραφών, γίνονται χωρίς να χρειάζεται η παρουσία των αιτητών στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία του Τμήματος Εργασίας, αλλά με την υποβολή αιτήματος από τον αιτητή μέσω τηλεομοιότυπου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

Επαρχία Λευκωσίας Τηλεομοιότυπο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
1. ΕΓΕ Λευκωσίας 22873170 regnic@dl.mlsi.gov.cy
2. ΤΓΕ Λακατάμιας 22443718 regnic@dl.mlsi.gov.cy
3. ΤΓΕ Λατσιών 22815868 regnic@dl.mlsi.gov.cy

Επαρχία Λεμεσού
1. ΕΓΕ Λεμεσού 25306526 reglim@dl.mlsi.gov.cy
2. ΤΓΕ Επέκτασης Λεμεσού 25306563 reglim@dl.mlsi.gov.cy
3. ΤΓΕ Ανατολικής Λεμεσού 25814923 reglim@dl.mlsi.gov.cy
4. ΤΓΕ Ύψωνα 25305796 reglim@dl.mlsi.gov.cy

Επαρχία Λάρνακας
1. ΕΓΕ Λάρνακας 24304532 reglca@dl.mlsi.gov.cy
2. ΤΓΕ Αραδίππου 24813302 reglca@dl.mlsi.gov.cy

Επαρχία Ελεύθερης Αμμοχώστου
1. ΤΓΕ Δερύνειας 23730465 regpar@dl.mlsi.gov.cy

Επαρχία Πάφου
1. ΕΓΕ Πάφου 26821670 regpaphos@dl.mlsi.gov.cy
2. ΤΓΕ Πόλης Χρυσοχούς 26821850 regpaphos@dl.mlsi.gov.cy

 

Στο αίτημα με τίτλο «ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» θα πρέπει να καταγράφεται η πιο κάτω πληροφόρηση:

1. Ονοματεπώνυμο

2. Αριθμός Ταυτότητας ή ARC

3. Αριθμός Τηλεφώνου επικοινωνίας

4. Όνομα Τελευταίου Εργοδότη

5. Επιστολή Τερματισμού Απασχόλησης από τελευταίο εργοδότη ή σφραγισμένη Επιστολή Παραίτησης από τον τελευταίο εργοδότη.


Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της εγγραφής διεκπεραιώνεται μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία Λειτουργού του Τμήματος Εργασίας με τον κάθε ενδιαφερόμενο στον αριθμό τηλεφώνου που ο ίδιος θα υποβάλει. Αυτό αποτελεί ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου να δώσει τον ορθό αριθμό τηλεφώνου ώστε να καταστεί δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Λειτουργού και ενδιαφερόμενου για ολοκλήρωση της εγγραφής του. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων γίνεται από το Τμήμα Εργασίας χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση βεβαίωσης ανεργίας στον κάθε ενδιαφερόμενο.

  

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ιδιωτικών γραφείων εξευρέσεως εργασίας. Ορισμένα εξειδικεύονται στην εξεύρεση εργασίας για προσωπικό από το Εξωτερικό. Κάποια από αυτά επιτρέπουν την εγγραφή και καταχώρηση των βιογραφικών από σχετική ηλεκτρονική σελίδα.

 

Μπορείς επίσης να αποταθείς στον Κυπριακό Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για πληροφορίες για τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας και στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Άλλη καλή πηγή για εύρεση εργασίας αποτελούν οι εφημερίδες τις οποίες μπορείς να βρεις μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (του Τμήματος Εργασίας) προσφέρει διαδικτυακό σύστημα εγγραφής και αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας όπως και μέσω της ιστοσελίδας του EURES. Η ιστοσελίδα του EURES Κύπρου έχει αναβαθμιστεί και ενημερωθεί. Θα την βρείτε σε νέα διεύθυνση, στο www.eures.gov.cy   

 

Τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι προσωπικές επαφές μέσω των οποίων μπορείς να βοηθηθείς στην επικοινωνία με εταιρείες που αναζητούν προσωπικό της ειδικότητας σου.

 

Τελευταία τροποποίηση του κειμένου: 05/2021