Fá hjálp fyrir þennan hluta

EURES samvinna yfir landamæri

EURES hefur sérstaklega mikilvægu hlutverki að gegna á svæðum sitt hvorum megin við landamæri þar sem er mikil umferð fólks til og frá vinnu. Meira en 600 000 þeirra sem búa í ESB löndunum fara yfir landamæri, til annars ESB lands, vegna vinnu sinnar. Þetta fólk verður að takast á við margskonar landsvenjur og mismunandi lagaumhverfi. Það rekur sig á stjórnunarlegar, lagalegar eða fjármálalegar hindranir á hverjum einasta degi.
EURES ráðgjafar á þessum svæðum miðla sérhæfðum upplýsingum og veita leiðbeiningar í sambandi við réttindi og skyldur fólks er býr í einu landi og starfar í öðru.
Nú þegar er búið að koma á fót yfir 20 EURES samvinnuverkefnum yfir landamæri vítt og breitt um Evrópu. Þar koma við sögu meira en 13 lönd. Stefnt er að því að mæta hinni miklu þörf fyrir upplýsingar og samhæfingu í sambandi við umferð vinnandi fólks yfir landamæri. Það er gert með því að samstilla opinbera vinnumiðlun og starfsmenntageirann, samtök vinnuveitenda og stéttafélög, yfirvöld á hverjum stað og ýmsar stofnanir sem vinna að atvinnumálum og eflingu starfsmenntunar. EURES samvinna yfir landamæri hefur mikla þýðingu því hún leiðir saman vinnumálayfirvöld, bæði á lands- og svæðisvettvangi, og aðila vinnumarkaðarins. Þessi samvinna gerir mönnum ennfremur kleift að fylgjast náið með þróuninni á þessum svæðum, en sú þróun er lykilatriði í því ferli sem leiðir til raunverulegs samevrópsks vinnumarkaðar.