Här får du hjälp

Offentliga arbetsförmedlingar

De offentliga arbetsförmedlingarna inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har ett gemensamt nätverk, som består av mer än 5 000 lokala arbetsförmedlingar med över 100 000 anställda, som tillhandahåller tjänster för arbetssökande och arbetsgivare.

Även om de offentliga arbetsförmedlingarna är organiserade på olika sätt i medlemsstaterna har de alla samma grundläggande uppgift, nämligen att medverka till att matcha utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden genom att tillhandahålla information, platsförmedling och aktivt stöd.

Uppgift

- De offentliga arbetsförmedlingarna ger tillgång till arbetsmarknaden på lokal, nationell och europeisk nivå för alla arbetssökande, arbetsgivare och företag som specialiserat sig på personalrekrytering. Det innebär att de ger omfattande och detaljerad information om lediga jobb och om arbetssökande och frågor som hör samman med detta. De bistår också med aktivt stöd på en rad områden när det gäller att söka arbete respektive att rekrytera personal.

- Om det inte finns tillräckligt många lediga platser för att alla arbetslösa arbetssökande omedelbart ska kunna hitta ett jobb, och/eller om den arbetssökandes kvalifikationer inte motsvarar efterfrågan på marknaden, eller om det är andra problem som gör det svårt att hitta arbete, erbjuder arbetsförmedlingarna mer omfattande service anpassad till individuella behov. De offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster garanterar att ingen arbetssökande slås ut på grund av att han eller hon inte fått hjälp att hitta lämpligt arbete, och de arbetssökande uppmuntras också att själva göra allt de kan för att hitta arbete.

- Företagen erbjuds en rad kvalificerade tjänster när det gäller att jämka samman deras behov med läget på arbetsmarknaden. Genom att ge denna service till företag ingår arbetsförmedlingarna också ett partnerskap med arbetsgivare för att uppnå det ekonomiska och sociala målet att integrera arbetstagare på arbetsmarknaden.

EURES-partner

De offentliga arbetsförmedlingarna samarbetar aktivt på europeisk nivå för att förbättra sina tjänster. De samarbetar inom EURES för främja rörlighet över gränserna på den europeiska arbetsmarknaden och ger på detta sätt ett viktigt bidrag till den europeiska portalen för jobbrörlighet.