Ustrezna pomoč

Nacionalni člani EURES-a

Javni zavodi za zaposlovanje (JZZ) Evropske unije / Evropskega gospodarskega prostora so sestavljeni iz več kot 5 000 lokalnih uradov za zaposlovanje z več kot 100 000 uslužbenci, ki nudijo storitve iskalcem zaposlitve in delodajalcem.

Čeprav ima vsak nacionalni JZZ svojo strukturo, pa je vsem skupna osnovna naloga, to je prispevati k usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu delovne sile s pomočjo posredovanja informacij, napotitve in aktivne podpore.

Naloga

- Javni zavodi za zaposlovanje omogočajo vsem iskalcem zaposlitve, delodajalcem in podjetjem, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, enostaven dostop na trg delovne sile na lokalni, nacionalni in evropski ravni . V ta namen posredujejo obsežne in podrobne informacije o razpoložljivih delovnih mestih in iskalcih zaposlitve ter s tem povezanih vprašanjih. Nudijo tudi veliko različnih storitev za aktivno podporo pri iskanju zaposlitve ali delavcev.

- V primeru, ko ni takoj na voljo dovolj delovnih mest za vsakega iskalca zaposlitve in/ali ko delovne spretnosti iskalcev ne ustrezajo potrebam na trgu, ali pa iskanje zaposlitve otežujejo kakšne druge težave, JZZ nudijo celovitejše storitve za potrebe posameznikov. Skrbijo za to, da noben iskalec zaposlitve ni zaradi pomanjkanja ustrezne pomoči pri iskanju zaposlitve zapostavljen, iskalci zaposlitve pa morajo po drugi strani na verodostojen način pokazati, da so pri svojem iskanju dovolj aktivni.

- Podjetja imajo na voljo celo vrsto kakovostnih storitev, ki usklajujejo njihove potrebe z razmerami na trgu delovne sile. Prek teh storitev se JZZ povezujejo z delodajalci, da bi s skupnimi močmi uresničili gospodarske in socialne cilje vključevanja delavcev na trg delovne sile.

Partnerji v mreži EURES

Javni zavodi za zaposlovanje v Evropi med seboj aktivno sodelujejo pri izboljšanju svojih storitev. Kot partnerji v mreži EURES spodbujajo mobilnost delovne sile na evropskem trgu prek nacionalnih meja in imajo s tem ključno vlogo v Evropskem portalu za zaposlitveno mobilnost.