Asistenţă pentru această secţiune

Membrii EURES naţionali

Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă (PES) din Uniunea Europeană/Spaţiul Economic European furnizează servicii prin intermediul unei reţele de peste 5 000 de oficii de ocupare a forţei de muncă, cu peste 100 000 de angajaţi care oferă servicii solicitanţilor de locuri de muncă şi angajatorilor.

Deşi PES sunt structurate diferit în fiecare ţară, ele au aceeaşi sarcină de bază, şi anume să contribuie la găsirea ofertei potrivite pentru cererea potrivită pe piaţa muncii, prin furnizarea de servicii de informare, plasament şi asistenţă activă.

Misiune:

- Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă oferă acces rapid la piaţa muncii la nivel local, naţional şi european tuturor solicitanţilor de locuri de muncă, angajatorilor şi societăţilor specializate în recrutarea de personal. În acest scop, ele oferă informaţii ample şi detaliate în legătură cu posturile vacante şi candidaţii disponibili, precum şi în legătură cu aspecte de interes legate de acestea. În acelaşi timp, oferă o gamă variată de servicii active de asistenţă în procedurile de căutare a unui loc de muncă sau de recrutare de personal.

- Dacă nu există suficiente posturi vacante disponibile, astfel încât toţi solicitanţii de locuri de muncă să fie angajaţi imediat, şi/sau dacă aptitudinile solicitanţilor de locuri de muncă nu se potrivesc cu cererea pieţei sau dacă există alte probleme care îngreunează găsirea unui loc de muncă, PES oferă acces la servicii mai complete, care să acopere nevoile individuale. PES se asigură că nici un solicitant de loc de muncă nu este marginalizat din cauza lipsei de asistenţă adecvată la găsirea unui loc de muncă potrivit, încurajând, în acelaşi timp, solicitanţii de locuri de muncă să depună eforturi suficiente şi verificabile pentru găsirea unui loc de muncă.

- Întreprinderilor li se oferă o serie de servicii de mediere de calitate între necesităţile şi condiţiile de pe piaţa muncii. Furnizând întreprinderilor acest tip de servicii, PES încheie, de asemenea, parteneriate cu angajatorii, pentru a realiza obiectivele economice şi sociale de integrare a lucrătorilor pe piaţa muncii.

Parteneri la EURES:

Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă sunt angrenate în colaborări la nivel european pentru a-şi îmbunătăţi serviciile. Ele sunt parteneri la EURES cu scopul de a facilita mobilitatea peste frontierele naţionale pe piaţa europeană a muncii şi, ca atare, sunt participante cheie la acest portal european pentru mobilitatea forţei de muncă.