Hjelp til denne delen

Nasjonale EURES-medlemmer

De offentlige arbeidsmarkedsetatene i Den Europeiske Union/Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet formidler service ved hjelp av et nettverk på over 5000 lokale arbeidskontor med over 100 000 ansatte, som står til tjeneste for arbeidssøkere og arbeidsgivere.

Oppbyggingen av arbeidsmarkedsetaten skiller seg fra land til land, men alle har som sin grunnleggende oppgave å bidra til overensstemmelse mellom tilbud og etterspørsel på arbeidsmarkedet. Dette gjør man ved hjelp av informasjon, plassering og aktive støttetiltak.

Oppdrag:

- Arbeidsmarkedsetatene tilbyr alle arbeidssøkere, arbeidsgivere og bedrifter som har spesialisert seg på personalrekruttering enkel tilgang til arbeidsmarkedet på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Til dette formålet er de behjelpelige med omfattende og detaljert informasjon om tilgjengelige stillinger og arbeidssøkere samt om relaterte emner av interesse. De tilbyr også en rekke aktive tjenester for å kunne være til hjelp ved jobbsøking og personalrekruttering.

- Når det ikke er mange nok ledige stillinger til at hver enkelt arbeidsledig umiddelbart kan få en ansettelse, og/eller når arbeidssøkernes ferdigheter ikke lever opp til markedets krav eller når andre problemer gjør det vanskelig å finne arbeid, tilbyr arbeidsmarkedsetatene adgang til mer omfattende tiltak for å kunne etterkomme individuelle behov. De sørger for at ingen arbeidssøker blir stående utenfor på grunn av manglende fullgod støtte til å finne passende arbeid, og arbeidssøkere blir på sin side oppmuntret til å gjøre tilstrekkelige og kontrollerbare anstrengelser for å finne arbeid.

- Virksomheter blir tilbudt en rekke kvalitetstjenester, som veier behovene deres opp mot tilstanden på arbeidsmarkedet. Ved å bistå virksomheter med disse tjenestene, kan arbeidsmarkedsetaten også gå inn i partnerskap med arbeidsgivere for å oppnå de økonomiske og sosiale målene å integrere arbeidstagere på arbeidsmarkedet.

Partnere i EURES:


De offentlige arbeidsmarkedsetatene samarbeider aktivt på europeisk nivå for å forbedre sine tjenester. De er partnere i EURES for å underlette bevegeligheten over landegrensene på det europeiske arbeidsmarkedet, og blir dermed viktige bidragsytere til denne europeiske jobbmobilitetsportalen.