Hulp nodig?

Openbare diensten voor arbeidsvoorziening

De Arbeidsvoorziening in de Europese Unie/de Europese Economische Gemeenschap biedt met behulp van een netwerk van 5000 plaatselijke bureaus en ruim 100.000 medewerkers haar diensten aan werkzoekenden en werkgevers aan.

Hoewel de structuur van de Arbeidsvoorziening er in elk afzonderlijk land weer anders uitziet, hebben alle arbeidsbureaus allemaal tot taak om door middel van informatievoorziening, bemiddeling en actieve steunverlening een bijdrage te leveren aan de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Taakstelling

- De arbeidsbureaus zorgen ervoor dat alle werkzoekenden, werkgevers en bedrijven die zich bezighouden met personeelsaanwerving gemakkelijk toegang krijgen tot de lokale, nationale en Europese arbeidsmarkt. Met dit doel verstrekken ze uitgebreide en gedetailleerde informatie over bestaande vacatures, werkzoekenden en alle aanverwante zaken van belang. Bij het zoeken naar werk en het aanwerven van personeel bieden ze ook actief allerlei diensten aan.

- Indien er niet voldoende vacatures voor alle werkloze werkzoekenden voorhanden zijn, de kwalificaties van een werkzoekende niet op maat zijn voor de vraag op de arbeidsmarkt of er andere problemen zijn die het vinden van een baan bemoeilijken, dan biedt het arbeidsbureau extra diensten aan om in te spelen op de behoeften van de persoon in kwestie. De arbeidsbureaus zorgen ervoor dat geen enkele werkzoekende door een gebrek aan op maat gesneden hulp aan de kant komt te staan. De werkzoekenden worden er van hun kant ook toe gestimuleerd om zelf voldoende en ook aantoonbare inspanningen te leveren om een baan te vinden.

- Aan het bedrijfsleven worden diensten van hoge kwaliteit verleend, die tot doel hebben om de juiste afstemming te vinden tussen de vraag van de ondernemer en het aanbod op de arbeidsmarkt. Door dit soort dienstverlening werken de arbeidsbureaus ook als partners van de werkgevers mee aan de verwezenlijking van een van de economische en sociale doelstellingen, namelijk de integratie van mensen op de arbeidsmarkt.

Partners in EURES

De arbeidsbureaus werken op Europees niveau actief samen om tot een betere dienstverlening te komen. Als partners in het EURES-netwerk bevorderen ze in Europa de mobiliteit over de grenzen heen. In dit opzicht spelen ze ook een sleutelrol op dit Europese portaal voor arbeidsmobiliteit.