Pagalba šio skyrelio skaitytojams

Nacionaliniai EURES nariai

Viešosios Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės užimtumo tarnybos teikia paslaugas tinklo, susidedančio iš daugiau nei 5 000 vietinių darbo agentūrų, pagalba. Daugiau nei 100 000 darbuotojų dirba ieškančių darbo asmanų ir darbdavių labui.

Nors kiekvienos šalies viešųjų užimtumo tarnybų struktūra yra skirtinga, visos jos atlieka bendrą pagrindinę užduotį – prisideda prie pasiūlos ir paklausos darbo rinkoje palyginimo teikdamos informaciją, aktyvią pagalbą ir įdarbindamos asmenis.

Tikslai

- Viešosios užimtumo tarnybos visiems darbo ieškantiems asmenims, darbdaviams ir įmonėms suteikia galimybę nekliudomai pasinaudoti darbo rinkos paslaugomis vietiniu, nacionaliniu ir Europos lygmeniu. Tam tikslui jie teikia išsamią informaciją apie laisvas darbo vietas ir darbo ieškančius asmenis. Be to, jie siūlo gausybę aktyvių paslaugų, padedančių ieškoti darbo ar rasti darbuotojus.

- Esant laisvų darbo vietų stygiui, dėl kurio neįmanoma tuoj pat patenkinti visų darbo ieškančių bedarbių poreikius ir (arba) jei ieškančio darbo asmens kvalifikacija neatitinka darbo rinkos reikalavimų arba jei iškyla kitų problemų apsunkinančių darbo paiešką, viešosios užimtumo tarnybos siūlo papildomas paslaugas, patenkinančias individualius poreikius. Jos užtikrina, kad nė vienas ieškantis darbo nebūtų atstumtas dėl atitinkamos pagalbos stokos. Be to visus ieškančius darbo asmenis jos paskatina imtis pakankamai įtikinamų veiksmų, ieškant darbo.

- Atsižvelgiant į įmonių poreikius ir situaciją darbo rinkoje, joms yra teikiama daug kokybiškų paslaugų. Be to, teikdamos tokias paslaugas, viešosios užimtumo tarnybos užmezga partnerystės ryšius su darbdaviais, siekdamos įgyvendinti ekonominį ir socialinį tikslus – integruoti darbuotojus į darbo rinką.

EURES partneriai

Viešosios užimtumo tarnybos aktyviai bendradarbiauja Europos lygmeniu, siekdamos pagerinti savo paslaugų kokybę. Jos yra EURES partnerės, užtikrinančios mobilumo tarp nacionalinių Europos darbo rinkų gerinimą ir pagrindinės Europos profesinio mobilumo portalo puoselėtojos.