Abi selle osa kohta

EURESe riiklikud liikmed

Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna riiklikud tööturuasutused pakuvad tööotsijatele ja tööandjatele teenuseid rohkem kui 5000 kohaliku tööturutalituse kaudu, kus on ametis üle 100 000 töötaja.

Kuigi tööturuasutused on riigiti erinevalt üles ehitatud, on neil kõigil üks põhieesmärk – aidata teavitamise, personaliotsingu ja aktiivsete tugiteenuste abil viia vastavusse pakkumine ja nõudmine tööturul.

Missioon

– Riiklikud tööturuasutused pakuvad kõigile tööotsijatele, tööandjatele ning personaliotsingufirmadele hõlpsat juurdepääsu kohalikule, riigi ja Euroopa tööturule. Sel eesmärgil pakuvad nad igakülgset ja põhjalikku teavet vabade töökohtade ja tööotsijate ning muu huvipakkuva kohta. Pakutakse ka mitmesugust tõhusat abi töö- ning personaliotsijatele.

– Kui ei leidu piisavalt vabu töökohti, et iga töötu tööotsija kohe töö leiaks, ja/või kui tööotsija oskused ei vasta turu nõudmistele või kui muud küsimused teevad töö leidmise raskeks, pakuvad tööturuasutused veelgi laiahaardelisemaid teenuseid konkreetse vajaduse rahuldamiseks. Need välistavad tööotsija marginaliseerumise piisava abi puudumise tõttu, ergutades neid samas tegema piisavalt ja kontrollitavaid pingutusi töökoha leidmise nimel.

– Ettevõtetele pakutakse mitmesuguseid kõrgetasemelisi võimalusi esitatud vajaduste ja tööturu tingimuste vahendamiseks. Pakkudes ettevõtetele selliseid teenuseid, astuvad tööturuasutused partnerlusse tööandjatega, et saavutada töötajate tööturule lõimimise majanduslikud ja sotsiaalsed sihid.

EURESe partnerid

Riiklikud tööturuasutused teevad oma teenuste parandamiseks tõhusat koostööd Euroopa tasandil. Nad on EURESe partnerid riigipiiriülese liikuvuse soodustamiseks Euroopa tööturul, andes seeläbi suure panuse Euroopa tööalase liikuvuse portaali heaks.