Hjælp

Nationale Eures-medlemmer

De offentlige arbejdsformidlinger (OAF) i EU/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde arbejder gennem et netværk på mere end 5 000 lokale arbejdsformidlingskontorer med mere end 100 000 ansatte, som servicerer jobsøgende og arbejdsgivere.

Arbejdsformidlingerne er ganske vist struktureret forskelligt i hvert land, men alle offentlige arbejdsformidlinger har samme grundlæggende opgave, nemlig at medvirke til at matche udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet ved at give information, sørge for formidling og ved at give aktiv støtte.

Opgaver

- De offentlige arbejdsformidlinger tilbyder alle jobsøgende, arbejdsgivere og virksomheder med speciale i ansættelse let adgang til arbejdsmarkedet på lokalt, nationalt og europæisk niveau. Med henblik herpå giver arbejdsformidlingerne omfattende og detaljerede oplysninger om ledige job, jobsøgende og om andre relevante forhold. De tilbyder også aktivt en lang række ydelser for at yde støtte i forbindelse med jobsøgningen og ansættelsen af personale.

- Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange ledige stillinger til, at alle ledige jobsøgende kan finde et job omgående, og/eller hvis den jobsøgendes kvalifikationer ikke er i overensstemmelse med det, der efterspørges på markedet, eller hvis andre problemer gør det vanskeligt at finde et job, tilbyder de offentlige arbejdsformidlinger mere omfattende tjenesteydelser, som er tilpasset de individuelle behov. Arbejdsformidlingen sikrer, at ingen jobsøgende udstødes som følge af manglende støtte til at finde et passende job, og de jobsøgende tilskyndes også til selv at gøre en tilstrækkelig og dokumenteret indsats for at finde beskæftigelse.

- Virksomhederne tilbydes en række kvalitetsydelser, som skal sikre overensstemmelse mellem arbejdsgivernes behov og vilkårene på arbejdsmarkedet. Ved at give denne service til virksomheder indgår arbejdsformidlingen også i et partnerskab med arbejdsgiverne for at nå de økonomiske, sociale og arbejdsmarkedsmæssige mål, der vedrører arbejdstageres integration på arbejdsmarkedet.

Partnere i Eures

De offentlige arbejdsformidlinger samarbejder aktivt på europæisk niveau for at forbedre deres ydelser. De er partnere i Eures for at fremme mobilitet på tværs af de nationale grænser på det europæiske arbejdsmarked, og som sådan bidrager de afgørende til denne europæiske portal for jobmobilitet.