Här får du hjälp

Vad kan Eures göra för dig?

Eures syfte är att tillhandahålla information, rådgivning och rekryterings-/placeringstjänster (arbetsförmedling) för arbetstagarna och arbetsgivarna samt för alla som önskar dra fördel av principen om fri rörlighet för personer.

Eures är mycket mer än Eures-portalen för jobbrörlighet som du just nu besöker.

Eures har ett personalnätverk med drygt 850 Eures-rådgivare över hela Europa som dagligen är i kontakt med arbetssökande och arbetsgivare.

I de europeiska gränsregionerna spelar Eures en viktig roll när det gäller att informera om och bidra till att lösa alla slags problem som arbetstagare och arbetsgivare kan stöta på i samband med gränspendling.

Eures, som inrättades 1993, är ett nätverk för samarbete mellan Europeiska kommissionen och de offentliga arbetsförmedlingarna i EES-länderna (EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) och andra partnerorganisationer. Schweiz deltar också i Eures-samarbetet. De gemensamma resurser som Eures medlemmar och partnerorganisationer förfogar över bildar en stabil grund som gör att Eures-nätverket kan erbjuda arbetstagare och arbetsgivare tjänster av hög kvalitet.