Ustrezna pomoč

Kaj lahko EURES stori za vas?

Namen portala EURES je zagotavljanje informacij, svetovanja in storitev iskanja kandidatov/zaposlitve (usklajevanja ponudbe del in povpraševanja po njih) delavcem in delodajalcem kakor tudi državljanom, ki želijo izkoristiti prednosti, ki jih ponuja načelo prostega pretoka oseb.

EURES je veliko več kot zgolj portal za zaposlitveno mobilnost, na katerem se pravkar nahajate.

EURES je mreža ljudi, ki jo sestavlja več kot 850 EURES-ovih svetovalcev, ki so vsakodnevno v stiku z iskalci zaposlitve in delodajalci iz celotne Evrope.

V evropskih čezmejnih regijah igra EURES pomembno vlogo pri informiranju in reševanju raznovrstnih problemov, povezanih s čezmejnim prevozom na delo in z njega, s katerimi se srečujejo delavci in delodajalci.

EURES je bil ustanovljen leta 1993 kot mreža za sodelovanje med Evropsko komisijo in javnimi zavodi za zaposlovanje iz držav članic EGS (držav članic EU ter Norveške, Islandije in Lihtenštajna) ter drugimi partnerskimi organizacijami. V mreži EURES sodeluje tudi Švica. Združeni viri EURES-ovih članov in partnerskih organizacij tvorijo trdne temelje za mrežo EURES, ki omogoča nudenje visoko kakovostnih storitev delavcem in delodajalcem.