Pomoc pre túto časť

Čo môže pre Vás EURES urobiť?

Poslaním portálu EURES je poskytovať informácie, poradenstvo a služby súvisiace s náborom pracovníkov a ich umiestnením na pracovnom trhu tak, aby to bolo prospešné pre pracovníkov a zamestnávateľov a zároveň aj pre občanov, ktorí chcú využiť princíp slobodného pohybu osôb.

EURES nie je len portál pre pracovnú mobilitu, na ktorom sa práve teraz nachádzate.

EURES má sieť poradcov EURES, v ktorej pôsobí viac ako 850 poradcov v rámci Európy formou dennodenného kontaktu so záujemcami o zamestnanie a so zamestnávateľmi.

EURES zohráva dôležitú úlohu v európskych cezhraničných regiónoch a pomáha riešiť rôzne problémy súvisiace s dochádzaním do zamestnania za hranicou, ktoré môžu mať pracovníci a zamestnávatelia.

EURES bol založený v roku 1993 a je sieťou pre spoluprácu medzi Európskou komisiou a verejnými servismi pre sprostredkovanie práce členských štátov EHP (členské štáty EÚ, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a ďalšími partnerskými organizáciami. Na spolupráci s EURES sa podieľa aj Švajčiarsko. Spoločné zdroje členov EURES a jeho partnerských organizácií sú dobrým základom siete EURES s cieľom ponúkať vysoko kvalitné služby pre zamestnancov a zamestnávateľov.