Asistenţă pentru această secţiune

Ce vă poate oferi EURES?

Scopul EURES este de a oferi informaţii, recomandări şi servicii de recrutare/plasare (găsire a candidatului/locului de muncă potrivit) în beneficiul lucrătorilor şi angajatorilor, precum şi al oricărui cetăţean care doreşte să beneficieze de principiul liberei circulaţii a persoanelor.

EURES este mult mai mult decât portalul pentru mobilitatea forţei de muncă, pe care îl vizitaţi în aceste clipe.

EURES dispune de o reţea umană formată din peste 850 de consilieri EURES care se află în contact zilnic cu solicitanţii de locuri de muncă şi angajatorii din întreaga Europă.

În regiunile transfrontaliere europene, EURES joacă un rol important în furnizarea de informaţii referitoare la toate tipurile de probleme legate de naveta peste frontieră cu care se confruntă lucrătorii şi angajatorii, precum şi de asistenţă pentru soluţionarea acestora.

Înfiinţat în 1993, EURES este o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din statele membre ale SEE (ţările UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte organizaţii partenere. Elveţia participă, de asemenea, la reţeaua EURES. Resursele reunite ale organizaţiilor membre şi partenere ale EURES oferă reţelei o bază solidă, astfel încât aceasta să poată oferi servicii de calitate înaltă atât pentru lucrători, cât şi pentru angajatori.