Hjelp til denne delen

Hva kan EURES gjøre for deg?

Hensikten med EURES er å bistå med informasjon, råd og rekruttering/plassering , tjenester som er til nytte for både arbeidstagere og arbeidsgivere, samt for enhver borger som ønsker å dra nytte av prinsippet om fri bevegelighet for personer.

EURES er mye mer enn jobbmobilitetsportalen du besøker akkurat nå.

EURES har et nettverk med over 850 EURES-rådgivere som daglig er i kontakt med arbeidssøkere og arbeidsgivere over hele Europa.

I europeiske grenseområder spiller EURES en viktig rolle med å skaffe til veie informasjon om samt hjelpe og løse alle slags problemer arbeidstagere og arbeidsgivere kan komme ut for når det gjelder pendling over grensene.

EURES ble opprettet i 1993, og er et samarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsmarkedsetatene i EØS’medlemsstater (EU-landene pluss Norge, Island og Liechtenstein) samt andre partnerorganisasjoner. Også Sveits medvirker i EURES-samarbeidet. Fellesressursene til EURES’ medlems- og partnerorganisasjoner danner et solid grunnlag for EURES’ nettverk, som dermed kan tilby så vel arbeidstagere som arbeidsgivere tjenester av høy kvalitet.