Faigh cúnamh don rannóg seo

Cén tairbhe a d’fhéadfá baint as EURES?

Is é cuspóir EURES ná eolas, comhairle agus seirbhísí earcaithe/socrúcháin (meaitseáil poist) a chur ar fáil chun tairbhe oibrithe agus fostóirí chomh maith le haon saoránach ar mian leo leas a bhaint as prionsabal na saorghluaiseachta daoine.

Tá i bhfad níos mó ag baint le EURES ná an Tairseach do Shoghluaisteacht Poist a bhfuil tú ag breathnú uirthi anois.

Tá líonra daonna de níos mó ná 850 comhairleoir EURES ag EURES a mbíonn teagmháil acu go laethúil le lucht cuardaigh fostaíochta agus fostóirí ar fud na hEorpa.

I réigiúin trasteorann na hEorpa is amhlaidh atá ról tábhachtach le glacadh ag EURES in eolas a sholáthar faoi gach saghas faidhbe, agus cuidiú lena réiteach, a bhaineann le comaitéireacht trasteorann a d’fhéadfadh bheith ag oibrithe agus fostóirí.

Líonra comhoibrithe é EURES idir an Coimisiún Eorpach agus Seirbhísí Fostaíochta Poiblí Bhallstáit an LEE (Tíortha an AE chomh maith leis an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin) agus eagraíochtaí comhpháirtí eile, a bunaíodh i 1993. Glacann an Eilvéis páirt freisin i gcomhoibriú EURES. Cuireann comh-acmhainní ball-eagraíochtaí agus eagraíochtaí comhpháirtí EURES bunús daingean ar fáil don líonra EURES chun seirbhísí d’ardchaighdeán a thairiscint d’oibrithe agus fostóirí araon.