Abi selle osa kohta

Mida saab EURES Teie heaks teha?

EURESe eesmärk on pakkuda teavet, nõu ja tööjõu värbamise (töökoha leidmise) teenuseid nii töötajate ja tööandjate kui ka iga kodaniku jaoks, kes soovib saada kasu inimeste vaba liikumise põhimõttest.

EURES tähendab palju rohkemat kui tööalase liikumise portaali, mida praegu kasutate.

EURES on ühtlasi rohkem kui 850 EURESe nõustajast koosnev võrgustik, kes puutuvad iga päev kokku tööotsijate ja tööandjatega üle kogu Euroopa.

Euroopa piiriülestes regioonides on EURESel tähtis roll – teavitada kõikvõimalikest probleemidest, mida võivad töötajad ja tööandjad kogeda pendelrändel, ning muidugi aidata neid lahendada.

EURES asutati 1993. aastal koostöövõrgustikuna Euroopa Komisjoni ning EMP liikmesriikide (Euroopa Liidu riigid ning Norra, Island ja Liechtenstein) tööhõiveametite ja muude partnerorganisatsioonide vahel. EURESe koostöös osaleb ka Šveits. EURESe liikmes- ja partnerorganisatsioonide ühised ressursid tagavad selle, et EURESe võrgustik suudab pakkuda kvaliteetteenuseid nii töötajatele kui tööandjatele.