Hjælp

Hvad kan Eures gøre for dig?

Formålet med Eures er at yde en service i form af information, rådgivning og rekruttering/jobformidling (jobmatching) til fordel for arbejdstagere og arbejdsgivere samt enhver borger, der ønsker at gøre brug af princippet om personers fri bevægelighed.

Eures er langt mere end den portal for jobmobilitet, som du besøger netop nu.

Eures er et menneskeligt netværk bestående af over 850 Eures-vejledere, som er i daglig kontakt med jobsøgende og arbejdsgivere over hele Europa.

Eures spiller en vigtig rolle i Europas grænseområder i forbindelse med oplysning og hjælp til fordel for arbejdstagere og arbejdsgivere, der pendler tværs over grænserne.

Eures, som blev oprettet i 1993, er et netværkssamarbejde mellem Europa-Kommissionen, offentlige arbejdsformidlinger i EØS-medlemsstaterne (EU-landene samt Norge, Island og Liechtenstein) og andre partnerorganisationer. Schweiz deltager også i Eures-samarbejdet. Eures-medlemmernes og partnerorganisationernes fælles ressourcer giver et solidt grundlag for Eures-netværket , som sætter det i stand til at tilbyde arbejdstagere og arbejdsgivere serviceydelser af høj kvalitet.