Arbetsmarknadsinformation

Print this page

Sverige - Västerbottens län

Kort översikt över arbetsmarknaden

 

Västerbotten har haft en betydligt starkare utveckling än sina grannlän. I samband med finanskrisen föll sysselsättningen kraftigt, innebar en sysselsättningsminskning på 3,5 procent på bara ett år. Sysselsättningseffekterna blev lindrigare i Västerbotten men minskningen var ändå 2,5 procent på ett år. Sedan dess har arbetsmarknaden i Västerbotten förbättrats i betydligt större utsträckning än i grannlänen i mellersta Norrland. Till skillnad från dem har Västerbotten sedan länge återhämtat den förlorade sysselsättningen

Under 2017 förväntas arbetsmarknaden förbättras ytterligare. Det finns en stark efterfrågan på arbetskraft men de arbetssökande har inte de efterfrågade kompetenserna.. I Västerbotten är det offentliga tjänstesektorn som sysselsätter flest människor och här jobbar 40 procent av alla anställda i länet. Med tanke på att det är just offentliga tjänster och privata tjänster som är de starkaste branscherna i Sverige just nu borde sysselsättningsutvecklingen ändå vara något kraftigare än den är i länet. Arbetsgivarna har ett stort otillfredsställt rekryterngsbehov och det är bristen på rätt kompetenser som begränsar sysselsättningsökningen.

Arbetslöshetens minskning var relativt stark under 2014, men har mattats av under 2015 och 2016. Den minskar dock fortfarande och detta beräknas fortsätta även under 2017.

 I Västerbottens län har företagen svårt att hitta kompetens så som mjukvaru- och systemutvecklare samt testare och testledare inom IT. Arbetsgivarna uttrycker också en brist på ingenjörer inom ett flertal inriktningar som till exempel maskinteknik, elektronik och teleteknik. Inom offentlig verksamhet har arbetsgivarna stora rekryteringsproblem och särskilt svårt är det att rekrytera läkare, tandläkare och specialistsjuksköterskor men det finns också en stor efterfrågan på undersköterskor. Det ökade antalet asylsökande innebär också ett stort behov av lärare i grundskola, gymnasieskola och barnomsorg samt inom vuxenutbildningen. De många asylsökande innebär även att yrken som socialsekreterare och biståndsbedömare nu blivit bristyrken. 

Senast redigerad den 09/2017


Är du nöjd med informationen på denna sida?


Behöver du hjälp?  
Behöver du hjälp?