Tietoa työmarkkinoista

Print this page

Suomi - Kansallinen Taso

Lyhyt katsaus työmarkkinoihin

 

Suomen väkiluku on noin 5,5 miljoonaa. Työikäisen väestön määrää vähentää lähivuosina eläkkeelle jäävien lisääntyminen, mutta samaan aikaan maahanmuuttajien määrä kasvaa ja töissä viihdytään yhä pidempään. Väestöstä työllisiä oli vuonna 2018 hieman alle 2,5 miljoonaa.  Työttömiä oli vuonna 2018 keskimäärin noin 200000 ja työttömyysaste oli noin 7,5 prosenttia.

Nykyisin Suomessa suurin osan työllisistä työskentelee palvelualoilla. Eniten työllistäviä toimialoja ovat kauppa, liikenne, majoitus ja ravitsemuspalvelut, koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut palvelut. Palvelualan työpaikkojen osuuden arvioidaan kasvavan myös tulevaisuudessa.

Suurimpia Suomessa työllistäviä yrityksiä ovat, posti- ja kuriiritoimintaa harjoittava Posti Group Oy, pankki- ja vakuutuspalveluita tuottava OP-ryhmä ja kiinteistö- ja toimitilapalveluita tuottava ISS palvelut Oy.  Eniten uusia työsuhteita on solmittu viime aikoina pienissä sekä keskisuurissa yrityksissä. Suomessa myös julkinen sektori on suuri työllistäjä ja esimerkiksi Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Se tarjoaa työtä koulutus-, sosiaali- ja terveysalalla sekä liikenne- ja kunnossapitotöitä.

Työnantajien vaatimukset rekrytoitavasta henkilöstä vaihtelevat suuresti työtehtävän mukaan. Työvoiman saatavuusongelmien taustalla on Suomessa usein työnhakijan riittämätön koulutus, vähäinen työkokemus tai erityisosaamisen puute.

Suomessa on käytössä järjestelmä, jonka kautta saa lisäinformaatiota, missä ammateissa on kysyntää työntekijöistä ja missa mahdollisesti ei (Ammattibarometri).

 

Tekstiä muokattu viimeksi: 06/2019


Oletko tyytyväinen tällä sivulla annettuihin tietoihin?