Jaunumi

Uzmanības centrā...
Ziņu raksti par darbu un mobilitāti
Apkārtraksti EURES un Jūs
Eiropas Darba mobilitātes apkārtraksts
Ziņas portālā
Nesenu veikumu un nākotnes plānu, un citu pakalpojumu informācija EURES tīmekļa portālā