Leva och arbeta : Danmark Här får du hjälp

välj från karta


Arbetsmarknadsinformation,Danmark

  • Kort översikt över arbetsmarknaden
  • Var finns de lediga jobben?
  • Var finns den lediga arbetskraften?
  • Statistik

Arbets- och levnadsvillkor,Danmark

  • Regler om fri rörlighet för arbetstagare
  • Hitta arbete
  • Att flytta till ett annat land
  • Arbetsvillkor
  • Levnadsvillkor

Fri rörlighet,Danmark

  • Information om övergångsreglerna vad gäller den fria rörligheten för arbetstagare från, till och mellan de nya medlemsstaterna

Behöver du hjälp?  
Behöver du hjälp?