Život a práca : Belgicko Pomoc pre túto časť

vybrať si z mapy


Informácie o trhu práce,Belgicko

  • Stručný opis trhu práce
  • Kde sa nachádzajú voľné pracovné miesta?
  • Kde sú k dispozícii pracovné sily?
  • Štatistika

Životné a pracovné podmienky,Belgicko

  • Pravidlá o voľnom pohybe pracovníkov
  • Hľadanie práce
  • Presťahovanie sa do inej krajiny
  • Pracovné podmienky
  • Životné podmienky

Voľný pohyb,Belgicko

  • Informácie o prechodných pravidlách voľného pohybu pracujúcich z, do a medzi novými členskými štátmi.

Potrebujete pomoc?  
Potrebujete pomoc?