Διαβίωση και εργασία : Γερμανία Ζητήστε βοήθεια για το τμήμα αυτό

επιλογή από τον χάρτη


Πληροφορίες για την αγορά εργασίας,Γερμανία

  • Συνοπτική επισκόπηση της αγοράς εργασίας
  • Πού υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας;
  • Πού υπάρχουν διαθέσιμοι εργαζόμενοι;
  • Στατιστικά στοιχεία

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας,Γερμανία

  • Κανόνες σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
  • Εύρεση εργασίας
  • Μετακίνηση σε άλλη χώρα
  • Συνθήκες εργασίας
  • Συνθήκες διαβίωσης

Ελεύθερη κυκλοφορία,Γερμανία

  • Πληροφορίες σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από, προς και ανάμεσα στα νέα κράτη μέλη

Χρειάζεστε βοήθεια;  
Χρειάζεστε βοήθεια;