Leva och arbeta Här får du hjälp

För att kunna fatta väl underbyggda beslut när det gäller rörlighet i arbetslivet behöver arbetssökande och arbetsgivare skaffa sig information om en rad praktiska, juridiska och administrativa frågor. Eures-portalen för jobbrörlighet innehåller information som är avsedd att ge hjälp och stöd när det gäller att flytta till ett annat land eller söka personal från ett annat land.

Databasen ”Levnads- och arbetsvillkor” innehåller information om viktiga frågor som att söka bostad, skola, skatter, levnadsomkostnader, hälso- och sjukvård, sociallagstiftning, jämförbarhet när det gäller kvalifikationer osv.

En annan värdefull informationskälla är avsnittet ”Arbetsmarknadsinformation” som innehåller uppgifter om det aktuella läget på den europeiska arbetsmarknaden per land, region och verksamhetssektor.
I evenemangskalendern finns information om kommande evenemang som kan vara av intresse för arbetssökande och arbetsgivare i landet eller regionen i fråga.

Välj land


Behöver du hjälp?  
Behöver du hjälp?