Življenje in delo Ustrezna pomoč

Da bi lahko v zvezi z mobilnostjo sprejeli tehtne odločitve, potrebujejo iskalci zaposlitve in delodajalci informacije o mnogih praktičnih, pravnih in administrativnih vprašanjih. Portal za zaposlitveno mobilnost EURES vsebuje informacijska orodja za pomoč in podporo pri odločanju glede selitve v drugo državo ali zaposlovanja delavcev iz druge države.

V zbirki podatkov o pogojih življenja in dela so zbrani podrobni podatki o številnih pomembnih vprašanjih, kot so nastanitev, šola, davki, življenjski stroški, zdravstvo, socialna zakonodaja, primerljivost izobrazbe itd.

Drugo koristno informacijsko orodje je rubrika z informacijami o trgu delovne sile, ki vsebuje informacije o trenutnih trendih na evropskem trgu delovne sile in je razdeljen po državah, regijah in gospodarskih sektorjih.
Informacije o prihodnjih prireditvah, ki bi lahko bile zanimive za iskalce zaposlitve in delodajalce v izbrani državi ali regiji, so na voljo v rubriki Koledar prireditev.

Izberite državo