Život a práca Pomoc pre túto časť

Aby boli záujemcovia o prácu a zamestnávatelia schopní robiť uvážené rozhodnutia o mobilite, potrebujú informácie zo širokého okruhu praktických, právnych a administratívnych otázok. Portál EURES pre pracovnú mobilitu poskytuje informačné nástroje, ktorých cieľom je poskytnúť pomoc a podporu tým ľuďom, ktorí uvažujú o presťahovaní sa do inej krajiny alebo o zamestnávaní pracovníkov z inej krajiny.

Databáza pod názvom Životné a pracovné podmienky obsahuje podrobné údaje o mnohých dôležitých otázkach, ako hľadanie ubytovania, hľadanie školy, dane, životné náklady, zdravie, sociálne legislatíva, porovnateľnosť kvalifikácií, atď.

Medzi ďalšie užitočné informačné nástroje patrí sekcia nazvaná Informácie o trhu práce, ktorá obsahuje informácie o súčasných trendoch na európskom trhu práce rozdelené podľa krajín, regiónov a oblastí aktivít.
Informácie o nadchádzajúcich podujatiach určených záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom, ktoré sa uskutočnia v zvolenej krajine alebo regióne, sa nachádzajú v kalendári podujatí.

Vyberte si krajinu