Bo & Arbeid Hjelp til denne delen

For å kunne fatte veloverveide beslutninger om bevegelighet, trenger arbeidssøkere og arbeidsgivere informasjon om en rekke praktiske, juridiske og administrative spørsmål.  EURES jobbmobilitetsportal bistår med informasjonsverktøy som har til hensikt å gi hjelp og støtte når man overveier å flytte til eller rekruttere personell fra et annet land.

Databasen om bo- og arbeidsforhold inneholder opplysninger om et antall viktige punkter, som eksempelvis hvordan man finner bolig eller skole, skatter, levekostnader, helse,  trygdelovgivning, likeverdige kvalifikasjoner, o.s.v.

Et annet verdifullt informasjonsverktøy er delen om arbeidsmarkedsinformasjon, som inneholder informasjon om aktuelle tendenser på det europeiske arbeidsmarkedet, ordnet etter land, region og aktivitetsområde.
Informasjon om kommende hendelser, som kan være av interesse for arbeidssøkere og arbeidsgivere i landet eller regionen man har valgt, står i arrangementskalenderen.

Velg et land