Leven & werken Hulp nodig?

Om een goed gefundeerde beslissing over mobiliteit te kunnen nemen, hebben werkzoekenden en werkgevers informatie nodig over een hele reeks praktische, wettelijke en administratieve vragen. Het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit biedt informatie-instrumenten, waarmee hulp en steun gegeven wordt aan degenen die erover denken om naar een ander land te verhuizen of om werknemers uit een ander land in dienst te nemen.

De databank Levens- en arbeidsomstandigheden bevat gegevens over belangrijke vraagstukken, zoals het vinden van huisvesting of scholen, belastingen, kosten van levensonderhoud, gezondheidszorg, sociale zekerheid, vergelijkbaarheid van kwalificaties, enz.

De rubriek Arbeidsmarktgegevens is nog een ander waardevol informatie-instrument, waarin uitgesplitst naar land, regio en bedrijfstak informatie te vinden is over de jongste arbeidsmarktontwikkelingen.
Informatie over aanstaande evenementen die van belang zijn voor werkzoekenden en werkgevers in het geselecteerde land of de geselecteerde regio kunt u vinden in de evenementenkalender.

Kies een land