Dzīvošana un darbs Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

Lai spētu pieņemt kompetentus lēmumus par mobilitāti, darba meklētājiem un darba devējiem vajadzīga informācija par virkni praktisko, juridisko un administratīvo jautājumu. EURES darba mobilitātes portāls nodrošina informācijas gūšanas iespējas, kuru mērķis ir sniegt palīdzību un atbalstu, ja apsverat pārcelšanos uz citu valsti vai vēlaties pieņemt darbā ārvalstniekus.

Sadaļa "Dzīves un darba apstākļi" ietver datus par daudziem svarīgiem jautājumiem, tādiem kā dzīvesvietas atrašana, skolas izvēle, nodokļi, dzīvošanas izmaksas, veselības aprūpe, sociālā likumdošana, kvalifikācijas atbilstība, utt.

Vēl viena vērtīga iespēja ir darba tirgus informācijas sadaļa, kas ietver datus par aktuālām tendencēm Eiropas darba tirgū atkarībā no valsts, apgabala un darbības nozares.
Informācija par tuvākajiem pasākumiem, kas varētu interesēt darba meklētājus un darba devējus atlasītajā valstī vai reģionā ir pieejama pasākumu kalendārā.

Izvēlēties valsti