Maireachtáil & Obair Faigh cúnamh don rannóg seo

D’fhonn bheith in ann cinntí eolacha a dhéanamh faoi shoghluaisteacht, tá gá ag an lucht cuardaigh fostaíochta agus fostóirí le heolas ar réimse fairsing ceisteanna praiticiúla, dlíthiúla agus riaracháin. Cuireann an Tairseach do Shoghluaisteacht Poist EURES uirlisí eolais ar fáil leis anaidhm acu cabhair agus tacaíocht a thabhairt agus duine ag smaoineamh ar bhogadh go trí eile nó earcú ó thír eile.

Is sa bhunachar sonraí um Choinníollacha Maireachtála agus Oibre tá sonraí ar roinnt saincheisteanna tábhachtacha mar aimsiú lóistín, cánacha, costas maireachtála, sláinte, reachtaíocht shóisialta, comparáideacht cáilíochtaí srl.

Uirlis luachmhar eolais eile í an mhír um Eolas ar an Margadh Fostaíochta, ina bhfuil eolas ar threochtaí reatha i margadh fostaíochta na hEorpa de réir tíre, réigiúin, agus earnáil gníomhaíochta.
Is féidir eolas ar imeachtaí atá le teacht aníos sa tír nó réigiún roghnaithe a gcuirfeadh an lucht cuardaigh fostaíochta agus fostóirí suim iontu a fháil san Fhéilire Imeachtaí.

Roghnaigh tír