Elamine ja töötamine Abi selle osa kohta

Tööotsijad ja tööandjad vajavad teavet mitmesugustes praktilistes, õiguslikes ja haldusküsimustes, et oleks võimalik teha pädevaid otsuseid liikuvuse alal. EURESe tööalase liikuvuse portaal pakub abi ja tuge, kui plaanis on teise riiki kolimine või töötajate töölevõtmine teisest riigist.

Elu- ja töötingimuste andmebaas sisaldab täpset teavet mitmes olulises valdkonnas nagu sobiva eluaseme ja kooli leidmine, maksud, elukallidus, tervishoid, sotsiaalõigusnormid, kvalifikatsioonide võrreldavus jne.

Teine väärtuslik teabeallikas on tööturuteabe jaotis, mis sisaldab teavet Euroopa tööturu suundumustest riigiti, piir- ja valdkonniti.
Teave tulevaste sündmuste kohta, mis huvitab valitud riigi või piirkonna tööotsijaid ja tööandjaid, leidub sündmuste kalendrist.

Vali riik