Διαβίωση και εργασία Ζητήστε βοήθεια για το τμήμα αυτό

Για να μπορέσουν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις σχετικά με την κινητικότητα, τα άτομα που αναζητούν θέση εργασίας και οι εργοδότες χρειάζονται πληροφορίες σχετικά μ’ ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, νομικών και διοικητικών θεμάτων. Η πύλη επαγγελματικής κινητικότητας του EURES προσφέρει εργαλεία ενημέρωσης, τα οποία σκοπό έχουν να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη σε όσους σκέφτονται την κινητικότητα ή σκέφτονται να προσλάβουν προσωπικό από άλλη χώρα.

Η βάση δεδομένων για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας περιέχει λεπτομέρειες για σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η εύρεση κατοικίας ή σχολείου, η φορολογία, το κόστος διαβίωσης, η υγεία, η κοινωνική νομοθεσία, η συγκρισιμότητα των προσόντων κ.λπ.

Ένα ακόμη πολύτιμο εργαλείο ενημέρωσης είναι το τμήμα Labour Market Information (πληροφοριών για την αγορά εργασίας), το οποίο περιέχει στοιχεία για τις τρέχουσες τάσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ανά χώρα, περιφέρεια και τομέα δραστηριότητας.
Πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εργοδότες στην επιλεγμένη χώρα ή περιοχή, μπορεί να βρει κανείς στο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Επιλέξτε χώρα