Život a práce Nápověda k této části

Aby se v otázkách mobility mohli uchazeči o práci a zaměstnavatelé rozhodovat na základě dostatečných informací, potřebují znát odpovědi na řadu praktických, právních i administrativních otázek. Portál pracovní mobility sítě EURES poskytuje informační služby, jejichž cílem je poskytnout pomoc a podporu všem, kteří uvažují o přestěhování se do zahraničí či o náboru pracovních sil z jiné země.

Sekce Životní a pracovní podmínky obsahuje údaje o řadě důležitých otázek, jako je např. ubytování, školy, daně, životní náklady, zdraví, právní předpisy v sociální oblasti, srovnatelnost kvalifikací atd.

Dalším důležitým zdrojem informací je sekce Informace o pracovním trhu, která nabízí informace o současném vývoji na evropském pracovním trhu, roztříděné podle jednotlivých zemí, regionů a odvětví.
Informace o nadcházejících akcích, které by mohly zajímat uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele zvolené země či regionu, naleznete v kalendáři akcí.

Zvolte zemi