Условия на Живот & Труд Помощ за този раздел

За да могат да взимат информирани решения относно мобилността, търсещите работа и работодателите се нуждаят от информация по широк обхват от практически, юридически и административни въпроси. Порталът за трудова Мобилност EURES предоставя инструменти за информация, които целят да предоставят съдействие и подкрепа на тези, които обмислят преместване в друга страна или наемане на работна ръка от друга страна.

Базата данни за Условията на Живот и Труд съдържа подробности по определен брой важни въпроси като например намиране на жилище, намиране на училище, данъци, издръжка на живота, здравеопазване, обществено законодателство, признаване на квалификациите и т. н.

Друг един ценен инструмент за информация е разделът Информация за Трудовия Пазар, съдържащ информация за текущите тенденции на европейския трудов пазар по страни, региони и сектори от икономиката.
Информация за предстоящи събития от интерес за търсещите работа и работодателите в избраната страна или регион може да се намери в Календар на Събитията.

Изберете страна


Имате ли нужда от помощ?  
Имате ли нужда от помощ?