Lärande Här får du hjälp

Den snabba utvecklingen och förändringarna på arbetsmarknaden gör det nödvändigt för arbetstagare att skaffa sig nya kunskaper och färdigheter under hela livet. Livslångt lärande är en av grundvalarna för livslång anställbarhet.

Att studera i ett annat land kan dessutom bli en berikande erfarenhet och bidra till utvecklandet av viktig internationell kompetens.

Utbildningsdelen i EURES-portalen för jobbrörlighet tillhandahålls av PLOTEUS, en tjänst som Europeiska kommissionen ansvarar för, och innehåller information om utbildningsmöjligheter i hela Europa såsom webbplatser för högskolor, databaser för olika kursverksamheter, skolor osv.

Behöver du hjälp?  
Behöver du hjälp?