Vzdelávanie Pomoc pre túto časť

Rýchly rozvoj a zmeny s ním súvisiace si vyžadujú neustálu potrebu prijímať a rozširovať poznatky a zručnosti v priebehu celého života. Celoživotné vzdelávanie je jedným z predpokladov pre celoživotnú príležitosť nájsť si zamestnanie.

Štúdium v inej krajine môže okrem iných výhod poskytnúť obohacujúce skúsenosti, ktoré prispejú k rozvoju dôležitých nadnárodných kompetencií.

Sekcia Vzdelávanie na Portáli EURES pre pracovnú mobilitu, ktorú zabezpečuje PLOTEUS - servis Európskej komisie, obsahuje informácie o možnostiach vzdelávania a odborného vzdelávania v celej Európe, ako napr. o webových lokalitách inštitúcií, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie, o databázach vzdelávacích kurzov, o školách, atď.

Potrebujete pomoc?  
Potrebujete pomoc?