Læring Hjelp til denne delen

Den raske forandringen og utviklingen gjør at man hele livet må utvide sine kunnskaper og ferdigheter. Livslang læring er en grunnforutsetning for livslang arbeidsevne.
Å studere i et annet land kan dessuten være en berikende erfaring, som hjelper til å utvikle evner som kan komme til nytte over landegrensene.

Læringsdelen i EURES jobbmobilitetsportal, som skaffes til veie av PLOTEUS, en av Europakommisjonens tjenester, inneholder informasjon om utdannings- og opplæringsmuligheter over hele Europa, som eksempelvis nettsider om høyere utdanningsinstitusjoner, databaser med opplæringskurs, skoler, o.s.v.

Trenger du hjelp?  
Trenger du hjelp?