Foghlaim Faigh cúnamh don rannóg seo

Mar gheall ar an ráta tapa athraithe agus forbartha, ní mór don duine bheith ag fáil agus ag feabhsú eolais agus scileanna i gcónaí i rith an tsaoil. Tá foghlaim ar feadh an tsaoil ar cheann de na bunúis d’infhostaitheacht ar feadh an tsaoil.

Ina theannta sin, d’fhéadfadh staidéar i dtír eile, bheith ina thaithí saibhrithe a chuideodh le hinniúlachtaí tábhachtacha trasnáisiúnta a fhorbairt.

Sa mhír Foghlama den Tairseach do Shoghluaisteacht Poist EURES, arna soláthar ag PLOTEUS, seirbhís de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, tá eolas ar dheiseanna oideachais agus oiliúna ar fud na hEorpa, mar shuímh idirlín institiúidí ardoideachais, bunachair shonraí cúrsaí oiliúna, scoileanna srl.

An bhfuil cabhair ag teastáil uait?  
An bhfuil cabhair ag teastáil uait?