Uddannelse Hjælp

De hurtige forandringer og udviklingen gør det nødvendigt hele tiden at få og videreudvikle viden og kvalifikationer hele livet igennem. Livslang læring er et af grundlagene for evnen til at kunne få et job hele livet igennem.

Uddannelse i et andet land kan herudover være en berigende oplevelse, som er med til at udvikle vigtige tværnationale kvalifikationer.

Uddannelsessektionen i Eures jobmobilitetportal, som stilles til rådighed af Ploteus, administreres af Europa-Kommissionen og omfatter oplysninger om mulighederne for uddannelse og faglig uddannelse i hele Europa, såsom websteder for højere læreanstalter, databaser for uddannelseskurser, skoler, osv.

Har du brug for hjælp?  
Har du brug for hjælp?