Vzdělávání Nápověda k této části

Rychlé tempo změn a vývoje vyžaduje, abychom po celý život neustále získávali a upevňovali nové poznatky a dovednosti. Celoživotní učení je jedním ze základů celoživotní schopnosti profesního zařazení.

Studium v jiné zemi může být navíc i obohacující zkušeností, která pomáhá rozvíjet důležité mezinárodní kompetence.

Sekce Vzdělávání, kterou na portálu pracovní mobility EURES provozuje služba Evropské komise PLOTEUS, obsahuje informace o příležitostech ke vzdělávání a odbornému vzdělávání po celé Evropě. Jde např. o webové stránky institucí poskytujících vysokoškolské vzdělání, databáze odborně vzdělávacích kurzů, škol atd.