Här får du hjälp

Arbetssökande

Europeiska unionens princip om fri rörlighet för arbetstagare innebär att du kan ta arbete i vilket land i Europeiska unionen som helst samt i Norge, Island och Liechtenstein (även kända som EES-länderna) och Schweiz.

Endast cirka 2 procent av de europeiska medborgarna bor och arbetar i en annan medlemsstat än i sitt ursprungsland. Fördelarna med att arbeta utomlands är dock flera eftersom du kan …

… skaffa dig nya yrkesmässiga och personliga färdigheter, dvs. förbättra din kompetens, ditt självförtroende och din kommunikationsförmåga,

… få nya insikter och annorlunda perspektiv, dvs. utvidga din kulturella erfarenhet och lära dig eller förbättra dina kunskaper i främmande språk,

… välja det arbete som passar dig bäst, dvs. ett fast eller tillfälligt arbete eller säsongsarbete.

Vad kan Eures göra för dig?

Genom Euresportalen har du tillgång till relevant information om rörlighet för arbetstagare, jobbsökningsfunktioner och ett nätverk på cirka 800 Euresrådgivare som finns där för att hjälpa dig. Till exempel …

genom att välja ”Sök arbete” kan du se vilka lediga jobb som finns i 31 europeiska länder. Dessa uppdateras i realtid.

genom att kostnadsfritt registrera dig på ”Mitt Eures” för arbetssökande kan du skapa ditt eget CV och göra det tillgängligt för registrerade arbetsgivare och Euresrådgivare som hjälper arbetsgivare att finna lämpliga sökande

genom att gå till avdelningen ”Leva och arbeta” kan du förbereda dig väl och skaffa dig mer information om sysselsättningssituationen och levnads- och arbetsvillkoren i ett annat EES-land.

I denna avdelning kan du få reda på vilka arbetsmarknader i EES-länderna som under en övergångsperiod är begränsade för medborgare i Bulgarien och Rumänien och de tio medlemsstater som gick med i EU den 1 maj 2004.

Genom att klicka på ”Kontakta en Euresrådgivare” eller genom att kontakta en lokal eller regional arbetsförmedling får du tillgång till en rad informationsverktyg och kan få råd i många praktiska, juridiska och administrativa frågor som uppstår när du söker och tar arbete utomlands.

Om du vill veta vad du rent praktiskt ska göra för att hitta ett arbete och flytta utomlands, gå till checklistorna på webbsidan ”Har du en universitets- eller högskoleexamen?”. Där kan du hitta användbar information om allt från jobbsökande till fakta om att bosätta sig utomlands.