Om sökning i EURES job search Här får du hjälp

De platser som annonseras på Euresportalen kommer från Eures medlemmar och partner, särskilt de offentliga arbetsförmedlingarna i Europa. De använder sig av Eures för att annonsera platser till vilka arbetsgivaren är särskilt intresserad av att rekrytera arbetstagare från andra europeiska länder. Dessa “Euresjobb” är försedda med en blå flagga som visar att arbetsgivaren är särskilt intresserad av arbetstagare från andra europeiska länder.

För att öka insynen i arbetsmarknaden i Europa visas med få undantag alla platser som annonseras av de europeiska arbetsförmedlingarna på vår webbplats. Dessa arbeten har ingen blå flagga och är inga “Euresjobb”.

De lediga platserna täcker en mängd olika yrken och innefattar såväl fasta som tillfälliga arbeten. För varje ledig plats anges hur man ansöker och vem man skall kontakta. Kontaktpersonen kan antingen vara en Euresrådgivare, som skickar ansökan vidare, eller arbetsgivaren som i andra fall kan kontaktas direkt.

Eures databas för jobbsökande uppdateras dagligen av de europeiska arbetsförmedlingarna och platsannonserna finns bara kvar i systemet så länge de är aktuella.

Vad du bör tänka på när du söker i Eures jobbsökning:

Även om de flesta uppgifter om lediga platser, såsom typ av avtal, krav på erfarenhet och utbildning osv. översätts till samtliga EU-språk, gäller detta inte alltid platsannonsens rubrik och text. Det är därför inte säkert att man genom att söka på ord på ett språk får upp alla lediga platser som finns i databasen. Om man t. ex. söker på det engelska ordet “waiter” får man troligen inte samma resultat som när man söker på det franska ordet ”serveur”. De på förhand fastställda kategorierna i ”profession”, ”experience required”, ”location” osv. omfattar dock alla tillgängliga språkversioner.

Behöver du hjälp?  
Behöver du hjälp?