Pomoc pre túto časť

Uchádzači o zamestnanie

Zásada Európskej únie vzťahujúca sa na voľný pohyb pracovníkov znamená, že sa môžete zamestnať v ktorejkoľvek krajine Európskej únie vrátane Nórska, Islandu a Lichtenštajnska (tzv. krajiny EHP), ako aj vo Švajčiarsku.

Iba 2 % občanov Európy žijú a pracujú v inom členskom štáte, ako je štát ich pôvodu. A predsa existujú mnohé prínosy z práce v zahraničí, ako je príležitosť...

...získavať nové profesijné a osobné zručnosti rozvíjaním odbornej kvalifikácie, sebavedomia a schopnosti komunikácie;

...získať nový prehľad a rôzne uhly pohľadu rozširovaním svojho kultúrneho rozhľadu, ako aj učením sa alebo zdokonaľovaním cudzieho jazyka;

...vybrať si najvhodnejšiu príležitosť hľadaním trvalého, dočasného alebo sezónneho zamestnania.

Čo môže pre vás EURES urobiť?

Prostredníctvom portálu EURES získate prístup k dôležitým informáciám o mobilite pracovníkov, k možnosti vyhľadávania pracovných pozícií a k sieti obsahujúcej viac ako 800 poradcov EURES, ktorí sú pripravení vám pomôcť. Napríklad:

zvolením sekcie „Vyhľadávanie práce“ získate prístup k voľným pracovným miestam v 31 európskych krajinách, ktoré sa pravidelne aktualizujú;

bezplatnou registráciou v sekcii „Môj EURES“ pre uchádzačov o prácu si môžete vytvoriť svoj životopis a poskytnúť ho registrovaným zamestnávateľom a poradcom EURES, ktorí zamestnávateľom pomáhajú nájsť vhodných kandidátov;

získaním prístupu do sekcie „Život a práca“ sa môžete uistiť, že budete pripravení a tiež dobre informovaní o situácii v oblasti zamestnanosti, životných a pracovných podmienkach v inej krajine EHP.

V tejto sekcii nájdete informácie o tom, ktoré krajiny EHP uplatňujú obmedzenia týkajúce sa vstupu na pracovný trh počas prechodného obdobia pre občanov Bulharska, Rumunska a občanov desiatich členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ 1. mája 2004.

Kliknutím na položku „Kontaktovať poradcu EURES“ alebo kontaktovaním miestneho alebo regionálneho úradu práce získate prístup k širokému spektru informačných nástrojov, ako aj pomoc v otázkach týkajúcich sa praktických, právnych a administratívnych záležitostí, s ktorými sa môžete stretnúť pri hľadaní práce a prijatí pracovného miesta v zahraničí.

Ak sa chcete dozvedieť, aké kroky je potrebné podniknúť pri hľadaní práce a sťahovaní sa do zahraničia, prečítajte si kontrolné zoznamy v časti „Ste absolvent VŠ?“. Nájdete tu užitočné informácie od hľadania práce až po údaje týkajúce sa usadenia v zahraničí.