Hjelp til denne delen

Arbeidssøkere

Den europeiske unions prinsipp om fri bevegelighet for arbeidstakere betyr at du kan ta arbeid i alle medlemsstatene i Den europeiske union i tillegg til Norge, Island og Liechtenstein (også kalt EØS-landene) og Sveits.

Bare om lag 2 % av Europas borgere bor og arbeider i et annet land enn hjemlandet. Men det er mange fordeler ved å arbeide utenlands. Du får mulighet til å...

...utvikle deg både faglig og personlig ved at du får bedre kompetanse, selvtillit og kommunikasjonsevner

...få ny innsikt og nye perspektiver ved å utvide din kulturelle horisont og lære eller forbedre kunnskapene dine i et fremmedspråk

...velge den jobben som passer deg best, dvs. fast stilling, vikariat eller sesongarbeid

Hva kan EURES gjøre for deg?

Via EURES-portalen får du tilgang til relevant informasjon om arbeidstakermobilitet, en søkefunksjon for ledige stillinger og et nettverk av over 800 EURES-konsulenter som står klare til å hjelpe deg. For eksempel...

ved å velge "Søke etter arbeid" får du tilgang til ledige stillinger i 31 land i Europa, oppdatert i sanntid

ved å registrere deg gratis på "Min EURES" for jobbsøkere kan du opprette en CV og gjøre den tilgjengelig for registrerte arbeidsgivere og for EURES-konsulenter som hjelper arbeidsgivere med å finne egnede kandidater

ved å gå inn på "Bo & Arbeid" kan du forsikre deg om at du er forberedt og godt nok informert om arbeidsmarkedet og om leve- og arbeidsvilkår i andre EØS-land.

I denne delen finner du informasjon om hvilke arbeidsmarkeder i EØS-landene som i en overgangsperiode er begrenset for borgere av Romania og Bulgaria og de ti medlemsstatene som gikk inn i EU 1. mai 2004

ved å klikke på "Søk etter EURES-konsulenter" eller ved å kontakte et lokalt eller regionalt arbeidsformidlingskontor får du tilgang til en rekke informasjonsverktøyer og kan få hjelp med mange praktiske, juridiske og administrative spørsmål i forbindelse med det å finne og ta imot en jobb utenlands.

Hvis du ønsker å finne ut hva du rent praktisk må gjøre for å finne en jobb og flytte utenlands, kan du bruke sjekklistene som er lagt ut på nettsiden "Har du universitets- eller høgskoleutdanning?". Der vil du finne nyttig informasjon om alt fra jobbsøk til fakta om det å bosette seg i utlandet.