Om EURES Jobbsøk Hjelp til denne delen

Stillingene som blir utlyst på EURES-portalen kommer fra EURES’ medlemmer og partnere, i første rekke Europas offentlige arbeidsmarkedsetater. De bruker EURES til å utlyse stillinger der arbeidsgiveren er spesielt interessert i å rekruttere personell fra andre europeiske land. Disse "EURES-jobbene" har et blått flagg, som viser at arbeidsgiveren er spesielt interessert i å rekruttere personell fra andre europeiske land. 

For å kunne gi en bedre oversikt over det europeiske arbeidsmarkedet, blir alle stillinger som utlyses av Europas offentlige arbeidsmarkedsetater, med noen få unntak, vist på siden vår. Disse stillingene har ikke noe blått flagg og er ikke "EURES-jobber".

De ledige stillingene dekker et stort yrkesområde og omfatter muligheter til så vel faste stillinger  som sesongarbeid. Ved hver ledig stilling finner du informasjon om hvordan du søker og hvem du skal kontakte. Kontakten kan enten være en EURES-konsulent, som vil behandle søknaden, mens du i andre tilfeller kan kontakte arbeidsgiveren direkte.
EURES’ database for jobbsøking blir oppdatert daglig av Europas offentlige arbeidsmarkedsetater, og kunngjøringer om ledige stillinger blir bare liggende i systemet så lenge de er aktuelle.

Ting du bør huske når du bruker EURES’ jobbsøk:

Mens de fleste opplysningene om arbeid, som eksempelvis kontrakttype, ønsket erfaring og utdanningsnivå, o.s.v., blir oversatt til alle språk innen EU og EØS, gjelder ikke dette overskriften og teksten i kunngjøringen om stillingen. Et søk ved hjelp av et nøkkelord på ett språk leter dermed ikke nødvendigvis opp alle ledige stillinger som er tilgjengelige i databasen. Hvis du for eksempel søker ved hjelp av det engelske ordet "waiter" som nøkkelord, vil du antagelig ikke finne samme kunngjøring som hvis du hadde brukt det franske nøkkelordet "serveur". De forhåndsdefinerte kategoriene under "yrke", "ønsket erfaring", "sted" o.s.v., finner du imidlertid på alle tilgjengelige språk.