Faigh cúnamh don rannóg seo

Lucht Cuardaigh Fostaíochta

Ciallaíonn prionsabal an Aontais Eorpaigh maidir le saorghluaiseacht oibrithe gur féidir leat post a fháil in aon tír de chuid an Aontais Eorpaigh, agus san Iorua, san Íoslainn agus i Lichtinstéin (ar a dtugtar na tíortha LEE orthu freisin) agus san Eilvéis chomh maith.

Ní chónaíonn agus ní oibríonn ach thart ar 2% de shaoránaigh na hEorpa i mBallstát nach í a dtír dhúchais í. Mar sin féin, tá a lán tairbhe ag baint le hoibriú thar lear, cosúil leis an deis chun...

...scileanna nua gairmiúla agus pearsanta a fhoghlaim trí d’inniúlachtaí gairmiúla, d’fhéinmhuinín agus do chumas cumarsáide a fhorbairt;

...tuiscint nua agus dearcadh eile ar an saol a fháil trí do chúlra cultúrtha a leathnú agus teanga iasachta a fhoghlaim nó a fheabhsú;

...an post is oiriúnaí duitse a roghnú trí phost buan, sealadach nó séasúrach a fháil.

Cén tairbhe a d'fhéadfá a bhaint as EURES?

Le tairseach EURES bíonn rochtain agat ar fhaisnéis ábhartha faoi shoghluaisteacht oibrithe, ar áis chuardaigh poist agus ar ghréasán de níos mó ná  800 Comhairleoir EURES atá réidh chun cabhrú leat. Mar shampla...

trí "Cuardaigh i gcomhair poist" a roghnú is féidir leat rochtain a fháil ar fholúntais phoist, a ndéantar nuashonrú fíor-ama orthu, i 31 tír san Eoraip;

trí chlárú saor in aisce do "Mo EURES" don lucht cuardaigh fostaíochta, is féidir leat do CV a chruthú agus é a chur ar fáil d’fhostóirí cláraithe agus do chomhairleoirí EURES atá ag cuidiú le fostóirí iarrthóirí oiriúnacha a fháil;

trí fhéachaint ar an gcuid faoi "Maireachtáil agus Obair", is féidir leat a chinntiú go bhfuil tú réidh le haghaidh agus ar an eolas faoin staid fostaíochta agus ar na dálaí maireachtála agus oibre i dtír eile de chuid an LEE.

Sa chuid seo is féidir leat a fháil amach cad iad na margaí saothair i dtíortha an LEE a mbeidh rochtain theoranta orthu, ar feadh tréimhse eatramhaí, ag saoránaigh na Bulgáire agus na Rómáine agus ag saoránaigh na ndeich mBallstát a fuair ballraíocht den AE ar an 1 Bealtaine 2004.

trí chliceáil ar "Téigh i dteagmháil le comhairleoir EURES" nó trí theagmháil a dhéanamh le hoifig fostaíochta áitiúil nó réigiúnach, bíonn rochtain agat ar raon uirlisí faisnéise agus is féidir leat comhairle a fháil faoi a lán saincheisteanna praiticiúla, dlíthiúla agus riaracháin a bhaineann le post thar lear a fháil agus a ghlacadh.

Má theastaíonn uait a fháil amach cad iad na bearta ar chóir duit a dhéanamh chun post a fháil agus bogadh thar lear, féach ar na seicliostaí ar an leathanach gréasáin "An céimí tú?". Gheobhaidh tú faisnéis úsáideach ann idir chuardaigh phoist agus fhíricí a bhaineann le lonnú i dtír iasachta.